Brazilian Jiu Jitsu

Brazilian Jiu Jitsu Competition Results

  • December 13, 2015: Taiwan Jiu Jitsu Open. Taipei, Taiwan (Adult White belt, Featherweight) – Bronze (3rd place)
  • March 1, 2015: Tuff Grappling Challenge. Kent, England (Adult White belt, Featherweight) – Silver (2nd place)
  • March 30, 2014: South Taiwan BJJ Open. Kaohsiung, Taiwan (Adult White belt, Featherweight) – Silver (2nd place)

 

Brazilian Jiu Jitsu Training History